Luk fuldskærm
Solgt
Mælkeproduktion fra ca. 550 årskøer
Mælkeproduktionsvirksomhed beliggende ca. 1,5 km fra Ejstrupholm.


Den samlede drift fra ejendommene omfatter en mælkeproduktion fra ca. 550 årskøer og en markdrift i 2022 på ca. 370 ha incl.
forpagtede arealer. Der er udliciteret kviepasning til ca. 300 kvier.


Mælkeproduktionen er fordelt på 2 adresser hvor "Nygård"
beliggende på Enghavevej 34 er fokusejendom med goldkøer, kælvninger og opstart på malkning inden køerne flyttes til
"Brounbjerggård" som er beliggende på Kejlstrupvej 14, hvor køerne malkes 3 gange dagligt frem til goldning. De 2 bygningssæt ligger
med en køreafstand på ca. 1,3 km.


De 2 ejendomme har et samlet grundareal på 177,88 ha. Af de medfølgende arealer er ca. 152 ha i omdrift. Jorden er beliggende i en god arrondering og består hovedsageligt af grovsandet jord med mulighed for vanding af arealerne. Der er i 2022 forpagtet ca. 218 ha, der danner en samlet markplan på 370 ha.


God besætning, p.t. med en ydelse på ca. 13.250 kg EKM/årsko.


Ejendommene kan evt. købes uden besætning, maskiner og beholdninger.

Kontakt mægler

Agriteam Syd ApS - Brørup


Nørregade 12

6650 Brørup


75 38 20 00

broerup@agriteam.dk

Besøg mægler