Luk fuldskærm
Solgt
Kvæggård med løsdriftsstald. Godkendt til 360,73 DE
"NY RAVNSBJERG" er en mælkeproduktionsejendom beliggende ca. 1 km fra Spjald.

Ejendommen består udover hovedejendommen af 2 bygningsløse landbrugsejendomme og et stykke frijord. Det samlede grundareal er på 96,31 ha. Jorden ligger i en lettere spredt arrondering dog med hovedparten inden for en afstand på 1 km fra bygningsparcellen.
Af arealet er ca. 81,8 ha støtteberettiget agerjord og ca. 8,70 ha permanent græs. Jorden består hovedsageligt af grovsandet jord og lidt humusjord. Der er tilladelse til vanding til en del af jorden.

På "Ny Ravnsbjerg"er omdrejningspunktet den store løsdriftsstald med en med 2 x 12 De Laval malkestald. Der er ca. 203 sengebåse med kummer i stalden. Fodersystemet er en stationær fuldfoderblander, hvor der udfordres flere gange dagligt med en hængebane.
Ungdyrene er placeret i ældre tilpassede stalde. Der er inden for de seneste år etableret stor siloplads med 2 faste køresiloer til opbevaring af ejendommens grovfoderproduktion. Herudover er der et maskinhus, som anvendes færdigvare.
Ejendommen har gennem de seneste år gennemgået en delvis renovering og tilpasning så den i dag er indrettet med øje for god logistik.

Stuehuset er en rummelig bygning på 201 kvm. Huset er løbende renoveret og fremstår som en god attraktiv bolig.

Besætningen på ejendommen her en gennemsnitlig ydelse på 9.574 EKM pr. årsko og et celletalsgennemsnit på 365.000.

Markarbejdet udføres havedsageligt af maskinstationen

Kontakt mægler

Agriteam Syd ApS - Varde


Borgpladsen 7A, 1. sal

6800 Varde


75 21 16 44

varde@agriteam.dk

Besøg mægler