Luk fuldskærm
Solgt
Yderst veldrevet mælkeproduktionsejendom med miljøgodkendelse fra 2021 baseret på produktionsareal
Højlund Agro er en yderst veldrevet mælkeproduktionsejendom beliggende ca. 500 m fra Bryndum og med kort afstand til Esbjerg.

Driften består af 2 ejendomme med bygninger samt 3 bygningsløse landbrugsejendomme.
Driften er koncentreret på Kibsgårdsvej 11, der med dens nybyggeri og løbende ombygning, fremstår som et klart fyrtårn inden for mælkeproduktionsejendomme.

Ejendommene har et tilhørende areal på i alt ca. 222,41 ha beliggende i en forholdsvis samlet arrondering. Der er en enkelt ejendom med en stor mark på ca. 22 ha, som ligger ca. 9 km fra ejendommen.
Af det samlede areal er ca. 201,99 ha støtteberettiget agerjord og ca. 6,61 ha permanent græs. Jorden består hovedsageligt af lerblandet sandjord og der er tilladelse til vanding til en del af jorden.

På Kibsgårdsvej 11 er omdrejningspunktet den store løsdriftsstald fra 2012 med ca. 420 sengebåse. Jerseykøerne malkes med 6 stk. Lely A4 malkerobotter. Stalden er yderst rationel indrettet med centrerede kælvnings- og aflastningsstier samt afdeling til opstartshold, hvor 2 af malkerobotterne er placeret.

Der blandes foder i 2 stationære fuldfoderblandere og der udfodres med Mullerup hængebane i den nye løsdriftsstald. Denne løsning tilgodeser flere daglige udfodringer og med Lely foderskubber er der de optimale forhold for ædemotivation og foderudnyttelse i et roligt og stressfrit miljø.
Der er indrettet isolerede kalvestalde til småkalvene, der tilgodeser det mere sarte væsen som jerseykalvene har. De gamle stalde er ombygget og indrettet til kvier og ungkalve.

Der er gode mandskabsfaciliteter i både stald og servicebygninger, hvor der er særskilt badeværelse, kontor, frokostrum mv.
Herudover er der indrettet 2 medarbejderværelser med fælles køkken og bad.

Der er etableret faste køresiloer til opbevaring af grovfoder og faste kørearealer rundt omkring hele ejendommen.

Ejendommen er tilmeldt biogasanlæg f.s.v. angår dybstrøelse og gyllen bliver behandlet i NH3 anlæg.

Ejendommen har status som besøgslandbrug og der er i forbindelse med de mange besøgende, etableret en unik afdeling med showroom og faciliteter der kan rumme store hold af besøgende til rundvisning og foredrag.

Stuehuset er løbende moderniseret og senest med nyt køkken i 2017 og som alle andre steder på ejendommen er der også her kræset for detaljen på de i alt 312 kvm. Huset er omgivet af en flot prydhave og en flot brostensbelagt gårdsplads.

De øvrige ejendomme består af:
Bryndumdamvej 37 - bygningsløs ejendom. Ejendommen ligger ca. 1,5 km fra hovedejendommen. Der er en gyllebeholder på jorden.

Bryndumvej 201 " Balle Møllegaard" ligger ca. 3 km fra hovedejendommen og består af en bolig på 169 kvm. som er udlejet på almindelig lejekontrakt. Udbygningerne er renoveret med indvendig stålspærskonstruktion således, at der er loft til kip. Ejendommen anvendes til opbevaring af halm. Ejendommen har desuden 2 stk. gyllebeholdere.

Lifstrup hovedvej 40 er en ejendom uden beboelse og rummer udover jorden et maskinhus, gyllebeholder og køresilo.

Jersey besætningen - ca. 380 malkekøer med opdræt - er velpasset og har en høj effektivitet med en gennemsnitlig ydelse på 11.260 kg. EKM pr. årsko og et celletal 3 mdr. gennemsnit på 221.000.

Markarbejdet bliver udført med egen veludstyret og velpasset maskinpark samt med enkelte indkøbte ydelser fra maskinstationen.

Der er i 2021 meddelt miljøtilladelse baseret på fleksibilitet i dyreholdet i forhold til antal årsdyr, race og dyretype. Godkendt produktionsareal er på 4.276 kvm.

Kontakt mægler

Agriteam Syd ApS - Varde


Borgpladsen 7A, 1. sal

6800 Varde


75 21 16 44

varde@agriteam.dk

Besøg mægler