Luk fuldskærm
Solgt
Tom kvæggård
"Nørre Kokholm" er en tidligere mælkeproduktionsejendom beliggende mellem Struer og Lemvig.

Ejendommen har et tilhørende areal på i alt 133,10 ha incl. en bygningsløs landbrugsejendom på 38,18 ha. Jorden ligger i en lettere spredt arrondering i en radius af 5 km fra ejendommen. Af det samlede areal er ca. 97,42 ha støtteberettiget agerjord, ca. 15,34 ha permanent græs og ca. 3,81 ha permanent græs uden støtte. Jorden på hovedejendommen har en meget varierende bonitet fra groft lerblandet sandjord til humusjord. Den bygningsløse ejendom består hovedsageligt af fin sandblandet lerjord. Der er tilladelse til vanding af noget af jorden.

Den bygningsløse ejendom kan evt. erhverves særskilt. Førhør nærmere.

Driften har tidligere været mælkeproduktion fra ca. 250 jerseykøer uden opdræt. Staldene er dybstrøelsesstalde, hvor den store kostald er med et flytbart foderbord. Der er en 2 x 16 SAC/Strangko malkestald med dobbelt fleksibelt hævbart gulv.
Kostalden er en god stor bygning med mange gode anvendelsesmuligheder. Ud over stalden er det et stort maskinhus/ værksted, samt en dybstrøelsesafdeling der ligeledes giver gode muligheder for alternativ anvendelse.

Præsentabelt stuehus på 213 kvm., som løbende er renoveret og har en god placering i det smukke landskab, som ejendommen er omgivet af.

Ejendommen er godkendt til 277 årskøer, 75 tyrekalve (25-50 kg), 13 småkalve (0-6 mdr.) Jersey og 4 avlstyre (tung race).

Ejendommen sælges uden besætning, maskiner og beholdninger.

Kontakt mægler

Agriteam Syd ApS - Varde


Borgpladsen 7A, 1. sal

6800 Varde


75 21 16 44

varde@agriteam.dk

Besøg mægler