Luk fuldskærm
Solgt

Ejendommen, der ofte leverer de første nye danske kartofler, er nu til salg

Midt på Samsø i Østerby er ejendommen beliggende. Jorden ligger inden for kort afstand, og en del ligger helt op til ejendommen.

Her er en fantastisk velplejet jagt, god bolig og gode driftsbygninger til grøntsagsproduktion.

Ejendommens matrikulære areal er 100,2194 ha.

Agerjord:
86,05 ha er i omdrift. Jorden ligger tæt ved Østerby, og en del ligger lige op ad ejendommen. Der er tilladelse til at vande fra 7 reservoirer uden grænse for oppumpet mængde, men med krav om vandstand i reservoirer. Det er oplyst fra sælger, at der ikke har været problemer med mængdeen af vand. Boniteten er varierende, fra finsandet til sandblandet lerjord. Jorden har tidligere været drevet sammen med tilforpagtninger med grøntsager, primært meget tidlige spisekartofler, sukkermajs og græskar, samt kornafgrøder.
Der er på ejendommen gennem flere år dyrket de tidligste danske kartofler. Der er stor konkurrence om at levere netop de første danske kartofler, så det bevidner den gode bonitet og beliggenhed til kartofler og grøntsager. Der er hidtil leveret til GASA Nordgrønt.
Al jorden er nu bortforpagtet 1 år ad gangen. Overtagelse kan ske hen over vinteren eller efter høst 2021 efter nærmere aftale. Der er i efteråret sået ca. 12 ha rug og 30 ha hvede.

Natur og jagt:
Ejendommen er særdeles attraktiv for den natur og jagtinteresserede. En mindre del af ejendommen, Søholm/Lundegærde, er sammen med naboer gennem flere år blevet optimeret for jagt, hvor der ligger en fælles aftale omkring jagt frem til 1. april 2021, der også sikrer ejers ret til jagt på arealet. De bedste jagtområder har dog været forbeholdt ejeren alene.
Ud over de 7 vandreservoirer til markvanding, er der en del bevoksning, læhegn og andet skøn natur til jagt på ejendommen. "Reservatet" skal særligt fremhæves, der i øvrigt af nogle betragtes som Danmarks midte.

Bolig:
Opført i 1877 og løbende renoveret. Fremstår i dag som en moderne bolig. Boligareal på 144 m2 og 60 m2 erhverv. Indeholder god baggang med adgang til et lille toilet med vaskemaskine og adgang til et stort og lyst køkken med god spiseplads. Fra køkken er der adgang til et lille kontor og til en stor vinkelstue med pejs. Forgang med trappe til 1 sal der indeholder stort badeværelse og 2 værelser og soveværelse i gavl. Fra baggangen er der også adgang til erhvervsdelen, hvor pillefyret står. Her er et godt regulært rum med et lille gæstetoilet. Har været anvendt til medarbejdere. Herfra adgang til bilgarage.

Driftsbygninger:
Bygget i vinkel til bolig, og indeholder 2 kølerum på samlet 200 m2, hvoraf en mindre del er inddraget til hobbyrum. Kølerummene har været anvendt i driften frem til i dag, herunder til opbevaring af diverse grøntsager. Regulære rum med alsidig anvendelse. Foran er der etableret halvtag, så afgrøder på vej på lager kan stå i tørvejr.
Bag ved kølerummene er der bygget lagerrum på 190 m2, og i forlængelse af kølerummene er der en lade på 65 m2, der har været anvendt til sortering af grøntsager.
Selvstændigt beliggende er der 2 haller som er opført i stålspær med stålplader på siderne og stålpladetag. Den ene anvendt som lager til kartoffelkasser ol, den anden indrettet med Hylleberg ventilationsanlæg til kartofler mm.
På anden matrikel, ca. 1 km herfra, er maskinhal på 260 m2 beliggende.

Andet:
Ejendommens bygninger er pænt og løbende vedligeholdt. Meget overskueligt bygningssæt, hvor der er det nødvendige for at drive en grøntsagsproduktion.
Ejendommen overtages fri for leveringspligter, afgrøder, lagre, maskiner og medarbejdere. Jorden overtages som stub efter høst.


Spændende ejendom for frilandsgartneren, der satser på at levere tidligt, levere kvalitet og levere danske grøntsager. Alternativt fin ejendom til at lægge sammen med eksisterende produktion.

Kontakt mægler

Agriteam Bernt Villadsen ApS


Parkboulevarden 31

8920 Randers


44 22 99 13

randers@agriteam.dk

Besøg mægler