Luk fuldskærm
Solgt
Godkendt til produktion af 1700 slagtekalve
Slagtekalveejendom beliggende ca. 1,6 km øst for Billund By godt tilbagetrukket fra vejen.

Til ejendommen hører et areal på 44,51 ha, hvortil kommer en bygningsløs ejendom på 10,19 ha - beliggende Grindstedvej 61 B samt en bygningsløs ejendom på 13,19 ha beliggende Kastanievej 53 B.
Det samlede areal udgør 67,90 ha hvor ca. 63,19 ha er grovsandet agerjord. Arealerne fra de 3 ejendomme ligger i en fornuftig afstand hinanden imellem og der er tale om gode reelle marker. Ca. 21 ha af jorden ved bygningerne kan vandes fra eget markvandinganlæg.

Ejendommen udbydes med betalingsrettigheder med høj pålydende værdi.

Stuehuset har et boligareal på 230 m2 - hertil kommer en udestue 68 m2. Stuehuset er opført i 1973/1980 og giver plads til en pæn stor familie. Boligen er udlejet til 01.03.2021.

Driftsbygningerne er indrettet til kalveproduktion - hovedsagelig i en større kalvestald, en del nyere kalvehytter samt et stort halmhus som også er taget i anvendelse til produktionen. Produktionsbygningerne er p.t. udlejet - lejeaftalen kan opsiges med 12 måneders varsel.

Produktionen har tidligere været baseret på produktion efter konceptet Dansk Kalv.

Iflg. miljøtilsynsrapport af 01.04.2019 er der godkendelse til produktion af 1700 kalve fra 55 kg til 385 kg.

Ejendommen sælges uden besætning, beholdninger og maskiner.

Kontakt mægler

Agriteam Syd ApS - Varde


Borgpladsen 7A, 1. sal

6800 Varde


75 21 16 44

varde@agriteam.dk

Besøg mægler