Luk fuldskærm
Solgt
Planteavl med mulighed for svineproduktion
Favrskovgård er beliggende i Vejen Kommune umiddelbart nord for Holsted. Der er ca. 3 km til Holsted By og ca. 2,5 km til motorvejstilkørsel Esbjerg-Kolding.

Ejendommen drives med fuldline svineproduktion med ca. 250 årssøer med salg/opfedning af slagtesvin, samt planteavl.

I alt 115,88 ha, heraf er ca. 103,89 ha i omdrift med 101 ha ager og 2,89 ha udlagt i MFO-brak. Restarealet er gårdsplads, have, veje, sø med god beplantning omkring samt læplantning mv. Størstedelen af arealet er grovsandet jord, et lavt stykke med humusjord, og længst mod syd lerblandet sandjord. Overvejende JB 3.

Der er etableret læplantninger i markskel og en sø i marken, så der er gode forhold for vildtet.

Ejendommen er særdeles velarronderet med jorden samlet omkring ejendommens bygninger, og med gode tilkørselsforhold ad kommuneveje.

Stuehus opført i 1927 i røde sten pålagt røde teglsten. Løbende renoveret og vedligeholdt. I alt boligareal iflg. BBR 271 kvm.

Inden for 200 m. ligger 2 udlejningshuse som hører under bedriften.


.

Kontakt mægler

Agriteam Syd ApS - Brørup


Nørregade 12

6650 Brørup


75 38 20 00

broerup@agriteam.dk

Besøg mægler