Luk fuldskærm
Nyhed
Økologisk mælkeproduktion med 2 Lely A5 malkerobotter
"Ellegaard" er en økologisk mælkeproduktionsejendom med 135 ha og og en mælkeproduktion fra 140 Jersey køer med opdræt.

Den samlede produktion på "Ellegaard" er placeret på Hindsigvej 4 som ligger i udkanten af Horne. Herudover er der en bygningsløs ejendom som indgår i den samlede arrondering.

Af det samlede areal er ca. 115,38 ha støtteberettiget agerjord og ca. 11,19 ha består af permanent græs. Jorden består af lerblandet sandjord og kan vandes fra egne velholdte markvandingsanlæg.
Det samlede jordtilliggende til ejendomme er unikt til den økologiske mælkeproduktion fra ca. 140 årskøer med opdræt.

Driften, der løbende er udbygget til dens nuværende form tilgodeser dyrevelfærd med "Hjerte 3" for mælkeproduktionen alt sammen i kombination med en rationel drift. Køerne er placeret i løsdriftsstald med ca. 127 sengepladser. Der er let adgang til markerne fra stalden med fingergate til etablerede drivveje. Der malkes fra 2 stk. nyere Lely A5 malkerobotter, der giver en fleksibel hverdag og er et anerkendt mærke for kvalitetsmalkning.
Opdrættet og goldkøerne er holdopdelt i stalden og de yngste kalve er opstaldet i udvendige kalvehytter.

Der en stor foderlade indrettet med høtørringsanlæg i planlager, der giver mulighed for produktion af kvalitetsfoder. Der er ligeledes plads til tippet færdigvare og plads til at blande foder.

Herudover er der 2 maskinhuse, hvor det ene er med integreret værksted og det andet ligger 1 km fra ejendommen og anvendes til halm og maskiner.

Der er opsat en 25 kW vindmølle på bygningsparcellen, til egenproduktion af el.

Der er gode køreveje rundt på ejendommen og gode foderopbevaringsmuligheder i faste køresiloer til hovedparten af ejendommens grovfoderproduktion.

I god harmoni med bedriften er ejendommens stuehus placeret. Det er et rummeligt hus på 252 kvm der løbende er renoveret og i en god stand. I forbindelse med huset er der en indbygget garage med værksted på 184 kvm.

Besætningen på ejendommen er velpasset og har en høj effektivitet med en gennemsnitlig ydelse på 11.103 kg. EKM pr. årsko og et celletalsgennemsnit på 115.000.

Markarbejdet bliver udført for en mindre del af opgaverne med egen maskinpark samt maskinstation til de tunge opgaver.

Sælges med besætning, beholdninger og maskiner.
Hent dokumenter
Bestil en fremvisning

Kontakt mægler

Agriteam Syd ApS - Varde


Borgpladsen 7A, 1. sal

6800 Varde


75 21 16 44

varde@agriteam.dk

Besøg mægler