Luk fuldskærm
Solgt
VELDREVET ØKOLOGISK MÆLKEPRODUKTION
"Bakkegården" er beliggende ca. 6 km. sydvest for Aars i Vesthimmerlands Kommune.

Fin og veldrevet økologisk mælkeproduktion med godt potentiale.

Jorden
Bedriften består af hovedejendommen Morumvej 73 med et matrikulært areal på ca. 128 ha. samt 2 bygningsløse ejendomme på hhv. ca. 51,94 ha. og ca. 52,15 ha. matrikulært. Bedriftens samlede matrikulære areal udgør ca. 232,10 ha. I markplanen for 2022 indgår ejede 222,55 ha., fordelt med 199,35 ha. i omdriftsarealer, 13,73 ha. i MVJ og 9,47 ha. i tidligere omdriftsarealer, men som er registreret som §3. De resterende arealer udgør øvrigt natur, bygningsparcellen og veje.

Arronderingen af markerne er rigtig fin, og der er under 3 km. fra bygningerne til markhjørnerne på de ejede arealer - arealerne består af en fin fordeling imellem humusjord, grovsandet jord, finsandet jord og lerblandet sandjord.

Bedriften/Mælkeproduktionen
Bedriften er godkendt til 218 DE.

Besætning
Flot besætning med god ydelse på godt 11.300 kg. EKM, lav dødelighed og generel god sundhed.

Der er opnået flotte resultater i reproduktion ved kredsmesterskab.

Kvierne er i lejet stald ca. 3 km. fra bygningerne.

Driftsbygningerne
Løsdriftsstalden
Opført i 1998 - her er 138 sengebåse i vandmadrasser (fra efteråret 2019), foderbord med hhv. 42 og 96 sengebåse på hver side. For enden af er der opsamlingsplads ind mod malkecentret. Modsat ende er der direkte udgang til afgræsningsmarkerne.

Fra stalden ligger vandledninger ud til kar på afgræsningsarealerne.

Maskinhuset
Opført i 2006. Lige vest for løsdriftsstalden ligger flot maskinhus med aut. port mod syd. Maskinhuset anvendes til lager og maskinopbevaring. Indeholder delvis løs/fast bund og er med stålspær. Derudover er der indrettet opvarmet værksted.

Foderlade
Opført i 1988. Indrettet med fast bund og 3 køresiloer. I sommermånederne anvendes laden til foder og i vinterhalvåret til goldkøerne og velfærdsafdeling i dybstrøelse.

Logistisk godt placeret ligger de 2 udendørs køresiloer næsten lige udenfor porten.

Tidligere stalde
Opført fra 1965 og frem til 1976. Den ene del er indrettet med 6 dybstrøelsesbokse til kalve. Herfra er der udgang til betonplads med de 26 udendørs kalvebokse.

Staldene er godt udnyttet, og der er ikke mange m2, som står uudnyttet hen.

Gyllebeholdere
Med til bedriften hører 2 gyllebeholdere på hhv. 3.000 m3 (årg. 2003) og 1.757 m3 (årg. 1992) - begge kontrolleret i 2014.


Maskiner
Velholdt maskinpark medfølger - se nærmere specifikation herom.


Stuehuset
Opført i 1890 og er løbende renoveret. Stuehuset har med sine 244 m2 beboelse plads til børnefamilien og fremstår indflytningsklar til ny familie. Stuehuset fremstår vedligeholdt og er renoveret i kvalitetsmaterialer.


Konklusion
En flot og veldrevet økologisk mælkeproduktionsejendom, som fremstår opryddet, velholdt og ikke mindst klar til ny ejer, hvor der står muligheder foran køberen.

Ejendommen har tidligere været del af den årlige ØKO-dag i foråret og har af flere omgange været en velbesøgt bedrift til flere arrangementer.

Kontakt mægler

Agriteam Bernt Villadsen ApS


Messevej 1

9600 Aars


44 22 99 13

randers@agriteam.dk

Besøg mægler