Luk fuldskærm
Planteavl med god kostald ved Assentoft
Flot stald med 188 sengebåse til jersey samt 66 ha

Ejendommen er beliggende syd for Assentoft

Driftsbygninger
Kostald opført i 2004 med 188 sengebåse med gummimåtter til jersey. Kælvningsbokse og meget god plads indendørs til fodermidler og maskiner. 2*10 malkestald med hæve/sænke gulv. 5000 liters køletank. Kontor/velfærdsrum.

Stalden har været i minimal brug de senere år. Fremstår umiddelbart bedre end alderen måtte antyde. Sælger oplyser at der må forventes mindre udgifter ved opstart til eks. elmotorer ol. Selve råbygning og inventar fremstår i meget god stand. Stalden er opført i 2004 i sandwichelementer og stålplader og er på samlet 2100 m2.

Lagerhaller på samlet knap 1000 m2 fordelt på 4 haller. De 2 er opført i stålspær med stålplader på siderne og med eternittag. På den ene bør taget udskiftes. De er ret ens i type. Den ene med fast gulv. Den anden med delvist fast gulv og en del af hallen er isoleret. De 2 andre haller er af ældre dato i pandeplader på skelet af træ.

3 gylletanke på samlet 3000 m3. De to store er bortforpagtede frem til 1. maj 2023 og afleveres tømte for gylle med ikke rengjorte. Den lille er fyldt op; mest med regnvand.

Stuehus
Opført i 1937 i pudset facade og med cementtagsten. I stil et typisk stuehus til et mindre landbrug i fht. opførelsesår. Huset er under ombygning og er ikke beboeligt. Der må forventes omkostninger til nye installationer, inventar, tag, vinduer mv.

Træpillefyr
Der er i udhuset placeres et træpillefyr der kan opvarme stuehuset og det isolerede værksted.

Jord
Samlet matrikulært areal på 65,95 ha. Jorden ligger til dels omkring ejendommen og til dels i mindre marker lidt herfra. Arronderingen viser, at jorden er samlet fra flere ejendomme gennem årene. Boniteten svinger en del; men en god del af jorden er ret god. Jorden er bortforpagtet frem til og med høst 2023.
Hent dokumenter
Bestil en fremvisning

Kontakt mægler

Agriteam Bernt Villadsen ApS


Parkboulevarden 31

8920 Randers


44 22 99 13

randers@agriteam.dk

Besøg mægler