Luk fuldskærm
Mælkeproduktionsejendom med godkendt produktionsareal på 3.227 m2
Tobjergevej 21 er en yderst veldrevet mælkeproduktionsejendom beliggende nord for Lunde og med en afstand på ca. 9 km til Nørre Nebel. Hertil kommer 2 bygningsløse ejendomme. Driften på Tobjergevej fremstår, med dens nybyggeri og løbende ombygning, med et flot rationelt produktionsanlæg.

Ejendommene har et tilhørende areal på i alt ca. 99,01 ha beliggende i en lettere spredt arrondering. Af det samlede areal er ca. 85,60 ha agerjord og ca. 3,22 ha permanent græs. Jorden er en blanding af grovsandet jord og lerblandet sandjord samt lidt humusjord, hvor en del kan vandes fra egne markvandingsanlæg. Den samlede markplan incl. forpagtninger var i 2022 på ca. 199 ha.

Driften fra de ca. 220 malkekøer er samlet i et rationel bygningssæt, hvor omdrejningspunktet er den store løsdriftsstald med plads til hhv. malkekøer samt hovedparten af opdrættet. Der er let adgang til det store malkecenter med gummibelagt opsamlingsplads, der leder hen til SAC malke karrusellen med 42 udvendige pladser. Bygningen indeholder desuden kontor- og personalefaciliteter og adgang via kalvekøkken til kalvestalde/-velfærdsafdelingen med plads til små- og ungkalve samt kælvnings- og aflastningsbokse. Der er optimale foderopbevaringsmuligheder i de 2 foderlader samt i de faste køresiloer til grovfoder. Ejendommen leverer husdyrgødning til Blåbjerg Biogas.

Stuehuset er en præsentabel bygning fra 2015 på 285 kvm. Huset har en attraktiv indretning, der kan tilfredsstille de flestes behov. Der er desuden mulighed for at sætte sit eget præg på husets første sal. I sammenhæng med boligen er der en fløj med stort bryggers, teknikrum og stor dobbelt garage. Bygningens 1. sal indeholder en personalelejlighed til 2 medarbejdere.

Der er tale om en velpasset besætning med høj effektivitet og en gennemsnitlig ydelse på 12.973 kg. EKM pr. årsko og et celletalsgennemsnit på 185.000 (tal fra den 20.12.2022). Markarbejdet bliver udført med egen veludstyret og velpasset maskinpark. Ejendommen sælges med besætning, beholdninger, driftsinventar samt tilpasset maskinpark.
Hent dokumenter
Bestil en fremvisning

Kontakt mægler

Agriteam Syd ApS - Varde


Borgpladsen 7A, 1. sal

6800 Varde


75 21 16 44

varde@agriteam.dk

Besøg mægler