Luk fuldskærm
Solgt
Kvægejendom med 240 køer og 172 hektar.
Mellem Farsø og Ullits ligger denne kvægejendom med 240 køer og 172 hektar.

Bedriften består af 3 ejendomme.
Den ene er en bygningsløs ejendom ved Gedsted med ca. 38 hektar med enkeltbetalingsstøtte og ca. 31 i omdrift.
Dertil en ejendom med 46,5 ha. omdriftsareal og ca. 10 ha. permanent græs samt produktionsanlæg til 120 køer med 2 Lelyrobotter. Denne ligger lige ved indkørslen til hovedejendommen der er med ca. 49 hektar i omdrift og ca. 8 hektar permanent græs.
På hovedejendommen findes det andet produktionsanlæg til malkekøer med ca. 120 malkende køer. Dertil plads til alle småkalve og alt opdræt undtagen ca. 25 kvier,der går på den anden produktionsejendom. Her er også siloer m.m. og alt foder blandes på hovedejendommen. Kælvninger sker på begge ejendomme og der flyttes færrest mulig køer. Er der køer, der ikke er egnede til robotmalkning flyttes de til traditionel malkning på hovedejendommen.
Der findes 4 markvandingstilladelser til bedriften, så arealerne omkring driftsbygningerne kan vandes - K ialt ca. 80 hektar.

Den samlede produktionsenhed består således af samlet 171,85 hektar, hvor der er ca. 127 hektar i omdrift og ca. 22 ha med permanent græs. Resten ca. 22 hektar udgør bygninger, naturarealer, bevoksning m.m. Og samlet er der plads til og godkendelse til
240 køer med opdræt.

Stuehuset er rummelig med mange værelser og opvarmes med oliefyr.

Kontakt mægler

Agriteam Bernt Villadsen ApS


Parkboulevarden 31

8920 Randers NV


44 22 99 13

randers@agriteam.dk

Besøg mægler